• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

Tải về Nghị định 39/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 39/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/04/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/04/2010   Số công báo: Từ số 167 đến số 168
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 39/2010/NĐ-CP quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

Theo quy định này, công trình ngầm đô thị là những công trình được xây dựng dưới mặt đất tại đô thị bao gồm: công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm, các công trình đầu mối kỹ thuật ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất, công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm, hào và tuy nen kỹ thuật. Việc sử dụng không gian ngầm để xây dựng công trình ngầm phải bảo đảm sử dụng tiết kiệm đất, bảo vệ môi trường và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

Nghị định 39/2010 quy định Chính phủ thống nhất quản lý trên cơ sở giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị trên địa bàn mình quản lý.

Tại nghị định 39/2010 này có quy định hỗ trợ và ưu đãi để xây dựng công trình ngầm đô thị. Theo đó Nhà nước khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia quy hoạch không gian xây dựng công trình ngầm; đầu tư xây dựng các công trình ngầm theo các hình thức đầu tư thích hợp, được hỗ trợ và ưu đãi đầu tư theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được nhà nước cho thuê đất phải trả tiền thuê đất đối với trường hợp xây dựng công trình ngầm đô thị nhằm mục đích kinh doanh và được xem xét miễn hoặc giảm tiền thuê đất đối với trường hợp xây dựng công trình ngầm đô thị không nhằm mục đích kinh doanh.

Nghị định cũng quy định UBND cấp tỉnh tổ chức cấp phép xây dựng đối với các công trình xây dựng đường dây, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật cấp I, II và UBND quy định việc cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng đường dây, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật còn lại.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/05/2010.

Từ khóa: Nghị định 39/2010/NĐ-CP

4.804

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
103946