• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thống kê


Văn bản pháp luật về Chất lượng thống kê

 

Nghị định 40/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thống kê

Tải về Nghị định 40/2004/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 40/2004/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 13/02/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/02/2004   Số công báo: Số 11
Lĩnh vực: Thống kê   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/02/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thống kê.

Nghị định 40/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê về đối tượng cung cấp thông tin, hệ thống chỉ tiêu, bảng phân loại, chế độ báo cáo, điều tra thống kê, công bố và sử dụng thông tin thống kê, ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thống kê, tổ chức thống kê.

Theo đó, điều tra thống kê nhằm thu thập những thông tin thống kê cơ bản, trên phạm vi cả nước theo chu kỳ dài, quy mô lớn, phạm vi rộng liên quan nhiều ngành, nhiều cấp, sử dụng lực lượng và kinh phí lớn. Ngoài các chương trình điều tra thống kê quốc gia, Nghị định 40/2004/NĐ-CP còn quy định về điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Các cuộc điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia được tiến hành trong các trường hợp sau: Điều tra thống kê đột xuất, khi có thiên tai, địch họa, dịch bệnh hoặc các trường hợp đột xuất khác; Điều tra thống kê để thu thập thông tin về các chỉ tiêu phục vụ yêu cầu quản lý của Bộ, ngành thuộc lĩnh vực phụ trách nhưng chưa có trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Điều tra thống kê của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm thu thập thông tin thống kê có tính chất đặc thù phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương mà những thông tin đó chưa có trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Trong quá trình điều tra, thống kê, tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê: Không được từ chối hoặc cản trở việc thực hiện điều tra thống kê của Nhà nước đồng thời phải cung cấp thông tin thống kê trung thực, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê.

Nghị định 40/2004/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 06/03/2004.

Từ khóa: Nghị định 40/2004/NĐ-CP

1.087

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
51830