• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật quốc phòng

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Nghị định 403-NĐ-LB năm 1957 sửa đổi Nghị định 03-NĐ quy định chế độ miễn bưu phí thư quân nhân và thương binh do Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện-Bộ trưởng Bộ Thương binh-Bộ trưởng Bộ Tài chính-Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Nghị định 403-NĐ-LB
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 403-NĐ-LB   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Thương binh   Người ký: Nguyễn Văn Trân, Trịnh Văn Bính, Chu Hoàng Anh, Vũ Đình Tụng
Ngày ban hành: 24/12/1957   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/01/1958   Số công báo: Số 2
Lĩnh vực: Quốc phòng, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị định 403-NĐ-LB

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
55723