• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập


Văn bản pháp luật về Luật việc làm

 

Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về Nghị định 41/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/05/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/05/2012   Số công báo: Từ số 369 đến số 370
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/05/2012, Căn cứ Luật viên chức 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định nguyên tắc, căn cứ, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm và thẩm quyền quản lý vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Cụ thể, xác định và quản lý vị trí việc làm được thực hiện bởi 4 Nguyên tắc: Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý viên chức; Vị trí việc làm được xác định và điều chỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập; Vị trí việc làm phải gắn với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý tương ứng; Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn. Đồng thời,  vị trí việc làm được phân thành 03 nhóm chính: Vị trí việc làm do một người đảm nhận; vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận và vị trí việc làm kiêm nhiệm. 

Ngoài ra trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm được Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định cụ thể như sau: Hàng năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng đề án vị trí việc làm trình cơ quan có thẩm quyền để thẩm định. Cơ quan có trách nhiệm thẩm định đề án vị trí làm việc là Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh. Thời hạn thẩm định là 15 ngày làm việc.

Nghị định 41/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/06/2012.

Từ khóa: Nghị định 41/2012/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
138976