• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị

Tải về Nghị định 42/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/05/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/05/2009   Số công báo: Từ số 259 đến số 260
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/05/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị.

Nghị định 42/2009/NĐ-CP quy định về việc phân loại đô thị, tổ chức lập, thẩm định đề án và quyết định công nhận loại đô thị. Đô thị được phân thành 6 loại như sau: loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận.

Đô thị loại đặc biệt là thành phố trực thuộc Trung ương có các quận nội thành, huyện ngoại thành và các đô thị trực thuộc, có dân số từ 5 triệu người trở lên với chức năng 42/2009/NĐ-CP là trung tâm kinh tế, tài chính, hành chính, khoa học – kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, du lịch, y tế, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Đô thị loại I, loại II là thành phố trực thuộc Trung ương có các quận nội thành, huyện ngoại thành và có thể có các đô thị trực thuộc. Đô thị loại I, loại II là thành phố thuộc tỉnh có các phường nội thành và các xã ngoại thành với quy mô dân số từ 500 nghìn người trở lên (đô thị loại 2) và 1 triệu người trở lên (đô thi loại 1).

Đô thị loại III là thành phố hoặc thị xã thuộc tỉnh có các phường nội thành, nội thị và các xã ngoại thành, ngoại thị với quy mô dân số 150 nghìn người trở lên. Đô thị loại IV là thị xã thuộc tỉnh có các phường nội thị và các xã ngoại thị với quy mô dân số 50 nghìn người trở lên . Đô thị loại IV, đô thị loại V là thị trấn thuộc huyện có các khu phố xây dựng tập trung và có thể có các điểm dân cư nông thô, có từ 4 nghn2 người trở lên.

Chức năng chung của các đô thị này  là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, hành chính, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một huyện, cụm  xã, tình, vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc của cả nước.

Nghị định 42/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/07/2009.

Từ khóa: Nghị định 42/2009/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
87949