• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Quy định về giá đất

 

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

Tải về Nghị định 44/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 44/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/06/2014   Số công báo: Từ số 563 đến số 564
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất, theo đó quy định về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất do Chính phủ ban hành ngày 15/05/2014.

Cụ thể, Nghị định 44/2014 quy định các phương pháp định giá đất gồm:

+ Phương pháp so sánh trực tiếp được áp dụng để định giá đất khi trên thị trường có các thửa đất so sánh đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Phương pháp chiết trừ được áp dụng để định giá đối với thửa đất có tài sản gắn liền với đất trong trường hợp có đủ số liệu về giá các bất động sản;

+ Phương pháp thu nhập được áp dụng để định giá đối với thửa đất xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất;

+ Phương pháp thặng dư được áp dụng để định giá đối với thửa đất xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Bên cạnh đó, Nghị định 44 cũng quy định việc định giá đất theo nguyên tắc đất thuộc loại đất nào thì áp dụng khung giá đất của loại đất đó.

Tại đây, cũng quy định Đối với đất ở tại đô thị; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ thì căn cứ vào thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá đất cao hơn nhưng không quá 30% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất; trường hợp quy định mức giá đất cao hơn 30% thì phải báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định.

Nghị định 44/2014 cũng quy định về việc xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi xây dựng bảng giá đất.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014.

Từ khóa: Nghị định 44/2014/NĐ-CP

11.438

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
230632