• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật kinh doanh bảo hiểm

Văn bản pháp luật về Bảo hiểm hưu trí

Văn bản pháp luật về Đại lý bảo hiểm

 

Nghị định 45/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm

Tải về Nghị định 45/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/03/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/04/2007   Số công báo: Từ số 270 đến số 271
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/03/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Nghị định 45/2007/NĐ-CP áp dụng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm và hoạt động đại lý bảo hiểm. Nghị định 45/2007/NĐ-CP không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.
 
Nghị định 45/2007/NĐ-CP bao gồm 7 chương,  46 điều, quy định các điều kiện và nguyên tắc tham gia bảo hiểm tại Việt Nam; quy định thủ tục hồ sơ và điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; quy định điều kiện được phép mở chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm; quy định các hình thức đấu thầu và bán sản phẩm bảo hiểm.

Theo đó, tổ chức, cá nhân muốn hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm tại Việt Nam phải được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hiểm có quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm và chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam. Không một tổ chức, cá nhân nào được phép can thiệp trái pháp luật đến quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm của bên mua bảo hiểm.

Nghị định 45/2007 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/04/2007.

Từ khóa: Nghị định 45/2007/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17358