• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tổ chức hoạt động và quản lý hội


 

Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Tải về Nghị định 45/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/04/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/05/2010   Số công báo: Từ số 202 đến số 203
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 45/2010/NĐ-CP tổ chức hoạt động quản lý hội

Theo đó, Hội được nghị định 45/2010 quy định về tổ chức, hoạt đông và quản lý này được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nghị định 45/2010 quy định điều kiện thành lập hội, theo đó Hội phải có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ; Có điều lệ; Có trụ sở; Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội theo phạm vi, và đươc quy định cụ thể như Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội; Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;…

Nghị định nay cũng quy định muốn thành lập hội, những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội. Ban vận động thành lập hội được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận.

 Hội viên của hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự; Công dân, tổ chức Việt Nam tán thành điều lệ hội, tự nguyện gia nhập hội, có đủ tiêu chuẩn hội viên theo quy định của điều lệ hội có thể trở thành hội viên chính thức của hội.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2010.

Từ khóa: Nghị định 45/2010/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
104561