• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Lệ phí trước bạ


 

Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Tải về Nghị định 45/2011/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/2011/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/06/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/2011   Số công báo: Từ số 389 đến số 390
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 45/2011/NĐ-CP lệ phí trước bạ

Cụ thể, nghị định này quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ.

Theo quy định này, các đối tượng chịu lệ phí trước bạ bao gồm Nhà, đất; Súng săn, súng thể thao; Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; Thuyền, kể cả du thuyền; Tàu bay; Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy); Ô tô (kể cả ô tô điện), rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;...

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định những trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ, bao gồm nhà, đất là trụ sở của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự,…; tài sản trừ nhà đất của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại điện của tổ chức quốc tế Liên hợp quốc; Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự,…; đất được Nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào các mục đích sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai;…

Ngoài ra, nghị định cũng quy định về việc miễn lệ phí trước bạ, theo đó miễn lệ phí trước bạ dành cho nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên…

Nghị định 45/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2011.

Từ khóa: Nghị định 45/2011/NĐ-CP

4.531

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
125620