• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Thu tiền sử dụng đất

 

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Tải về Nghị định 45/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/06/2014   Số công báo: Từ số 611 đến số 612
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 45/2014/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất.

Nội dung chính của Nghị định số 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất trong những trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

Nghị định số 45/2014 quy định căn cứ vào diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất; mục đích sử dụng đất; Giá đất tính thu tiền sử dụng đất để nhà nước thu tuền sử dụng đất.

Nghị định hướng dẫn rõ việc thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai, theo đó quy định trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất.

Nghị định số 45/2014 cũng hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai; đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; và đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc do lấn chiếm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, Nghị định số 45/2014 quy định về miễn giảm thu tiền sử dụng đất, theo đó hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo (trừ các hộ ở địa bàn thuộc phạm vi được miễn tiền sử dụng đất) sẽ được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Nghị định số 45/2014 cũng quy định miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong các trường hợp như: Khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất; hộ nghèo, hộ đồng bào dẫn tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội hoặc nhà ở cho người phải di dời do thiên tai; khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Đồng thời, Nghị định số 45/2014 cũng quy định miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được phê duyệt.

Nghị định số 45/2014 cũng quy định hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đât thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất này sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; trong trường hợp người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất theo quy định thì được miễn tiền sử dụng đất; trường hợp người thuộc đố tượng được giảm tiền sử dụng đất nhưng có nhiều mức giảm khác nau thì được hưởng mức giảm cao nhất…

Nghị định số 45/2014 cũng quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014.

Từ khóa: Nghị định 45/2014/NĐ-CP

24.387

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234574