• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đo đạc và bản đồ


 

Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ

Tải về Nghị định 45/2015/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/05/2015   Số công báo: Từ số 555 đến số 556
Lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Đất đai 2013, ngày 06/05/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2015/NĐ-CP quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ. Nội dung chính của nghị định 45/2015 này quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể:

Hoạt động đo đạc và bản đồ.

Nghị định 45 quy định danh mục các hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có giấy phép, bao gồm các hoạt động sau:

+ Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ;

+ Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;

+ Xây dựng lưới trọng lực, thiên văn, tọa độ, độ cao;

+ Chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay;

+ Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình;

+ Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển;

+ Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính;

+ Thành lập bản đồ hành chính;

+ Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính;

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ;

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý;

+ Thành lập bản đồ chuyên đề; át-lát địa lý;

+ Khảo sát địa hình; đo đạc công trình;

+ Kiểm định các thiết bị đo đạc.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản

Nghị định 45 đã có quy định mới về điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, theo đó tổ chức phải có có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu gồm có 01 kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ. 

Bên cạnh đó, nghị định cũng yêu cầu tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ để được cấp giấy phép phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 03 năm;

+ Có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ 01 năm trở lên;

+ Kỹ thuật trưởng này phải không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác;

+ Có 04 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ;

+ Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị theo quy định.

Thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Điều 17, Nghị định 45 đã bổ sung thêm quy định về thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Theo đó quy định trường hợp thu hồi giấy phép bao gồm:

+ Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung giấy phép;

+ Giả mạo, gian dối trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

+ Hoạt động đo đạc và bản đồ không đúng với nội dung giấy phép được cấp;

+ Tổ chức hoạt động đo đạc bản đồ không đảm bảo được các điều kiện về lực lượng kỹ thuật và thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ

Trình tự thu hồi giấy phép đo đạc và ban đồ như sau:

+ Sau khi nhận được văn bản kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra về việc xử lý một trong các trường hợp vi phạm, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam xem xét, ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, tổ chức phải nộp giấy phép cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

+ Thông tin về việc thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Đây cũng là một quy định đáng chú ý tại Nghị định 45 này, theo đó các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải chịu trách nhiệm về chất lượng phần công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ do mình thực hiện.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ và chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Bộ TNMT quy định cụ thể về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Một số quy định chuyển tiếp.

Các giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã cấp trước ngày 01/07/2015, thì thời hạn theo thời hạn ghi trên giấy phép.

Tổ chức đã được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trước ngày 01/07/2015, nếu có nhu cầu bổ sung nội dung hoạt động hoặc gia hạn giấy phép thì làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới theo quy định của Nghị định này.

Ngoài ra, các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã nộp trước ngày 01/07/2015 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 12/2002/NĐ-CP.

Ban hành kèm theo là danh mục 14 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Nghị định 45/2015/NĐ-CP quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015, thay thế Nghị định 12/2002/NĐ-CP, đồng thời quy định bãi bỏ Khoản 6 Điều 3 Nghị định 102/2008/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 45/2015/NĐ-CP

4.021

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
273425