Tên thành viên

Mật khẩu


Nghị định 458-NĐ/LB năm 1958 về việc Ủy quyền cho các Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh và khu vực Vĩnh Linh tổ chức những cuộc lạc quyên do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ- Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 458-NĐ/LB   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính   Người ký: Tô Quang Đẩu, Trịnh Văn Bính
Ngày ban hành: 01/12/1958   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/01/1959   Số công báo: Số 2
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


62