• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Nghị định 46/2007/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Tải về Nghị định 46/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 46/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/03/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/04/2007   Số công báo: Từ số 270 đến số 271
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/03/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2007/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. 

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về quản lý giám sát hoạt động tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết của mình theo quy định của pháp luật.. 

Nghị định 46/20027 quy định trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải luôn duy trì mức vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định được quy định tại Điều 4 Nghị định 46 (vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ là 300 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ là 600 tỷ đồng, Mức vốn pháp định của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: 4tỷ  đồng Việt Nam) và phải được bổ sung tương xứng với nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Lưu ý, doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập, tổ chức và hoạt động trước ngày Nghị định 46/2007/NĐ-CP có hiệu lực, có số vốn điều lệ thấp hơn mức vốn pháp định quy định tại Điều 4 Nghị định 46/2007/NĐ-CP thì trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm phải bổ sung đủ vốn điều lệ theo quy định.

Nghị định 46/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/04/2007

Từ khóa: Nghị định 46/2007/NĐ-CP

1.704

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17361