• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quốc phòng


Văn bản pháp luật về Công nghiệp quốc phòng

 

Nghị định 46/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng

Tải về Nghị định 46/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 46/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/05/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/05/2009   Số công báo: Từ số 269 đến số 270
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/5/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng.

Nghị định  46/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về xuất khẩu, nhập khẩu, mua sắm hàng quốc phòng, lập danh sách các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hoạt động liên doanh liên kết của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, Danh mục sản phẩm dịch vụ phục vụ quốc phòng an ninh, nhập khẩu và dự trữ vật tư kỹ thuật cho công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng, chính sách của Nhà nước đối với cơ sở quốc phòng nòng cốt và chính sách đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng.

Nguyên tắc cốt lõi của việc nhập khẩu hàng quốc phòng là chỉ nhập khẩu hàng quốc phòng có tiêu chuẩn, chất lượng cao hơn hoặc tương đương hàng quốc phòng do cơ sở công nghiệp quốc phòng sản xuất trong trường hợp trong nước không đáp ứng được nhu cầu về số lượng.Theo đó, xuất khẩu, nhập khẩu, mua sắm hàng quốc phòng phải thực hiện theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ pháp luật, các quy định của Nhà nước, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; được quản lý chặt chẽ, bảo đảm bí mật, an toàn, hiệu quả.

Nghị định  46/2009/NĐ-CP  nghiêm cấm nhập khẩu, mua sắm sản phẩm là vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự của tổ chức, cá nhân nước ngoài không rõ lai lịch, nguồn gốc, xuất xứ; gian lận thương mại; không bảo đảm tính năng kỹ thuật, chiến thuật, mục đích sử dụng.

Nghị định 46/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/06/2009.

Từ khóa: Nghị định 46/2009/NĐ-CP

1.314

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
88332