• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bưu chính


 

Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật bưu chính

Tải về Nghị định 47/2011/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 47/2011/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/06/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/2011   Số công báo: Từ số 389 đến số 390
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật bưu chính.

Nội dung chính của nghị định này quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính về đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, tem bưu chính, bồi thường thiệt hại trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Cụ thể, một nội dung đáng chsu ý của nghị định này đó là giấy phép bưu chính và văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, theo đó Điều kiện về khả năng tài chính được quy định như sau: Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam; Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

Theo đó, nghị định 47/2011 cũng quy định Điều kiện về khả năng tài chính được quy định như sau: Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam; Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

Ngoài ra, nghị định cũng có quy định Tem bưu chính Việt Nam được phân loại như sau:. Tem bưu chính phổ thông là tem bưu chính không có thời hạn cung ứng và được phép in lại; Tem bưu chính đặc biệt là tem bưu chính có thời hạn cung ứng và không được phép in lại. Tem bưu chính đặc biệt bao gồm tem bưu chính kỷ niệm và tem bưu chính chuyên đề.

Tem bưu chính Việt Nam dành cho lưu trữ quốc gia và hồ sơ mẫu thiết kế tem bưu chính Việt Nam là tài sản quốc gia và được lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2011.

Từ khóa: Nghị định 47/2011/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
125633