Tên thành viên

Mật khẩu


Nghị định 473-NĐ năm 1958 về tạm thời ấn định thể lệ về tổ chức và lề lối làm việc của Ban Bảo trợ nhà trường cấp I do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 473-NĐ   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục   Người ký: Nguyễn Văn Huyên
Ngày ban hành: 30/06/1958   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/07/1958   Số công báo: Số 28
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


64