• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật dầu khí


 

Nghị định 48/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Dầu khí

Tải về Nghị định 48/2000/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/2000/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/09/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/10/2000   Số công báo: Số 38
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/09/2000, Chính phủ đã ban hành Nghị định 48/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Dầu khí.

Theo Nghị định 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thông qua ngày 06/7/1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 09/6/2000 (sau đây gọi chung là Luật Dầu khí).

Nội dung Nghị định 48/2000/NĐ-CP quy định hoạt động dầu khí; hợp đồng dầu khí; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí; các quy định về thuế, tài chính; quản lý nhà nước về hoạt động dầu khí; thanh tra các hoạt động dầu khí; xử lý vi phạm.

Từ khóa: Nghị định 48/2000/NĐ-CP

1.335

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
46747