• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới


 

Nghị định 48/2009/NĐ-CP về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới

Tải về Nghị định 48/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/05/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/06/2009   Số công báo: Từ số 277 đến số 278
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/05/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 48/2009/NĐ-CP về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.

Nghị định 48/2009/NĐ-CP quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới với các quy định cụ thể về thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; chính sách hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới.

Nghị định 48/2009/NĐ-CP xác định 05 biện pháp chủ yếu để thúc đẩy bình đẳng giới, gồm:

(1) Quy định tỷ lệ nam, nữ hoặc bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng tham gia, thụ hưởng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội;

(2) đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho nữ hoặc nam để đạt đủ tiêu chuẩn chuyên môn;

(3) hỗ trợ tạo điều kiện, cơ hội cho nữ hoặc nam để tăng cường sự chia sẻ giữa nữ và nam trong công việc gia đình và xã hội;

(4) quy định tiêu chuẩn, điều kiện đặc thù cho nữ hoặc nam để thực hiện chính sách ưu tiên;

(5) nữ được quyền lựa chọn và ưu tiên nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như nam để bảo đảm quyền bình đẳng giới.

Nghị định 48/2009 cũng quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm bình đẳng giới cho công dân. Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức khác, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về giới, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 11 Nghị định số 70/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2009.

Từ khóa: Nghị định 48/2009/NĐ-CP

2.385

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
88677