• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật lao động

 

Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương

Tải về Nghị định 49/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 49/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/05/2013   Số công báo: Từ số 287 đến số 288
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/05/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương.

Nội dung chính của nghị định 49/2013/NĐ-CP là quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại Khoản 2 Điều 92; nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 của Bộ luật Lao động. 

Về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, nghị định 49/2013 đã nêu rõ căn cứ xây dựng thang bảng lương, quy định về bội số thang lương và mức lương thấp nhất, đồng thời, nghị định 49 cũng yêu cầu người sử dụng lao động có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người lao động, khuyến khích sự tham gia của người lao động trong việc xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp. 

Tương tự, định mức lao động cũng được quy định chi tiết với những nội dung đặc thù liên quan đến định mức như: các quy định về định mức lao động, trách nhiệm kiểm tra, rà soát, nghĩa vụ cung cấp thông tin, tham khảo ý kiến người lao động nếu có điều chỉnh định mức lao động. 

Ngoài ra, Nghị định 49/2013/NĐ-CP cũng quy định về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia- một cơ quan mới được thành lập năm 2013. Theo đó, Hội đồng tiền lương quốc gia có nhiệm vụ phân tích tình hình kinh tế, xã hội, mức sống dân cư để xác định, dự báo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Qua đó, cơ quan này đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng và trên thị trường lao động, khả năng chi trả của doanh nghiệp. Dựa vào những yếu tố trên, Hội đồng sẽ xây dựng và khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu vùng hàng năm và từng thời kỳ.

Nghị định 49/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.

Từ khóa: Nghị định 49/2013/NĐ-CP

17.333

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
187387