• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay


 

Nghị định 50/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 70/2007/NĐ-CP về đăng ký quốc tịch và quyền đối với tàu bay dân dụng

Tải về Nghị định 50/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/06/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/06/2012   Số công báo: Từ số 399 đến số 400
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/06/2012, căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 50/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 70/2007/NĐ-CP về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng.

Nội dung chính của 50/2012/NĐ-CP là sửa đổi, bổ sung việc đăng ký quốc tịch tàu bay dân dụng và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng.

Đối với hồ sơ đề nghị đăng ký quốc tịch tàu bay đối với tàu bay, hồ sơ đề nghị đăng ký quốc tịch tàu bay đối với tàu bay bao gồm: Đơn đề nghị đăng ký quốc tịch tàu bay theo mẫu quy định tại Phụ lục I Nghị định này; Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người đăng ký tàu bay; Giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu bay; Giấy chứng nhận chưa có đăng ký do quốc gia nhà chế tạo cấp hoặc Giấy chứng nhận đã xóa đăng ký do quốc gia đăng ký cấp; Tài liệu về tình trạng kỹ thuật của tàu bay; Hợp đồng mua tàu bay hoặc thuê tàu bay hoặc thuê mua tàu bay.

Đồng thời, Nghị định 50/2012/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị đăng ký quốc tịch tàu bay đối với tàu bay không cần phải có biên lai hoặc giấy tờ xác nhận về việc nộp lệ phí như quy định tại Nghị định 70/2007/NĐ-CP.

Đối với hồ sơ đăng ký quyền sở hữu tàu bay, hồ sơ chỉ gồm Đơn đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay theo mẫu; bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam; giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người đăng ký và các giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu tàu bay mà không cần biên lai hoặc giấy tờ xác nhận về việc nộp lệ phí đăng ký như trước đây.

Nghị định 50/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/08/2012.

Từ khóa: Nghị định 50/2012/NĐ-CP

377

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
140618