• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Xử phạt hành chính kế hoạch đầu tư

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Tải về Nghị định 50/2016/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/2016/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/06/2016   Số công báo: Từ số 383 đến số 384
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nội dung này được quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành ngày 01/6/2016.

Đối tượng điều chỉnh

Theo đó, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 50 là cá nhân, tổ chức việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Các hành vi vi phạm bị xử phạt

Cá nhân, tôt chức thực hiện các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực kế hoạch đầu tư sau đây sẽ bị phạt:

 • Vi phạm trong lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công;
 • Vi phạm trong hoạt động đầu tư tại VN và đầu tư ra nước ngoài;
 • Vi phạm trong lĩnh vực quản lý đấu thầu;
 • Vi phạm đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Hình thức xử phạt chính

Tùy theo hành vi vi phạm mà cá nhân, tổ chức phải chịu hình thức xử phạt khác nhau, có hai hình thức xử phạt chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư là: phạt cảnh cáo và phạt tiền.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài hai hình thức xử phạt chính, tùy theo mức độ, chính chất vi phạm mà cá nhân, tổ chức còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Một số hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực kế hoạch đầu tư và mức phạt tương ứng

Vi phạm về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công

 • Cố ý hủy hoại, lừa dối, che giấu hoặc tài liệu, hồ sơ liên quan đến chủ trương, quyết định đầu tư, triển khai thực hiện chương trình, dự án: phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
 • Không theo dõi, kiểm tra kế hoạch, chương trình, dự án: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
 • Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
 • Cung cấp thông tin, tài liệu sai lệch cho các bên hợp đồng, thực hiện chương trình, dự án ODA: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Vi phạm về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài

 • Báo cáo không trung thực về hoạt động đầu tư: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
 • Không làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế: phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
 • Đầu tư kinh doanh các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư.: 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Vi phạm về quản lý đấu thầu

 • Không thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi phê duyệt: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 • Không gửi biên bản mở thầu cho nhà thầu: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
 • Không thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư: 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Vi phạm về đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 • Kê khai không trung thực nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 • Công bố không đúng thời hạn nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
 • Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước không chính xác: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
 • Không công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm đã phê duyệt: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 • Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 • Bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
 • Đăng ký không trung thực những thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2016 và thay thế Nghị định 155/2013/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 50/2016/NĐ-CP

6.230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
313204