Tên thành viên

Mật khẩu


Nghị định 50-NĐ năm 1959 về việc cho phép Tổng cục Bưu điện phát hành 3 loại tem thư: tem "Đấu tranh thống nhất đất nước", tem "Máy bay"và tem "Các thứ quả" do Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 50-NĐ   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện   Người ký: Nguyễn Văn Trân
Ngày ban hành: 27/05/1959   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/06/1959   Số công báo: Số 23
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


62