• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật kế toán

 

Nghị định 51/2013/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Tải về Nghị định 51/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/05/2013   Số công báo: Từ số 287 đến số 288
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/05/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2013/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là công ty).

Nghị định 51/2013 bao gồm 10 điều, 02 phụ lục (về bảng hệ số mức lương và bảng mức lương cơ bản) quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với các viên chức quản lý chuyên trách. 

Theo đó, một trong những nguyên tắc cơ bản để xác định tiền lương đối với viên chức quản lý chuyên trách tại DNNN sẽ căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa (chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty chuyên trách ở tập đoàn kinh tế có mức tiền lương là 36 triệu đồng/ tháng; tổng giám đốc hoặc giám đốc TĐKT là 35 triệu đồng/tháng…). Tiền thưởng của viên chức quản lý được xác định theo năm tương ứng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, được trả một phần vào cuối năm, phần còn lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Nghị định 51/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.

Từ khóa: Nghị định 51/2013/NĐ-CP

4.991

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
187389