• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước


 

Nghị định 52/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Tải về Nghị định 52/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/06/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/06/2009   Số công báo: Từ số 295 đến số 296
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/06/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Với 4 chương, 66 điều, Nghị định 52/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008, bao gồm những nội dun chủ yếu về: quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. thu hồi tài sản nhà nước, bán tài sản nhà nước, thanh lý tài sản nhà nước, báo cáo, thanh tra, kiểm tra tài sản nhà nước…

Theo đó, có hai phương thức mua sắm tài sản nhà nước:

(1) Mua sắm tập trung;

(2) Cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản thực hiện mua sắm.

Đơn vị được giao thực hiện việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung có các quyền và nghĩa vụ bàn giao tài sản cho cơ quan được giao quản lý, sử dụng theo chế độ quy định, sau khi hoàn thành việc mua sắm. Đối với các tài sản mua sắm theo phương thức được giao quản lý, sử dụng tài sản thực hiện mua sắm, thủ trưởng cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản thực hiện mua sắm theo chế độ quy định.

Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan Việt Nam tại nước ngoài và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

Nghị định 52/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/07/2009.

Từ khóa: Nghị định 52/2009/NĐ-CP

26.486

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
89404