• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tố cáo


 

Nghị định 53/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi

Tải về Nghị định 53/2005/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53/2005/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/04/2005   Số công báo: Số 19
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/4/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nai, tố cáo về thẩm quyền, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều kiện để thực hiện khiếu nại thì Người khiếu nại

 • Người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính
 • Có năng lực hành vi đầy đủ, có thể thực hiện thông qua người đại điện
 • Làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định

Và việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết cuối cùng và chưa được Tòa án thụ lý giải quyết.

Phải đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại trong quá trình giải khiếu nại. Việc gặp gỡ, đối thoại phải được lập thành biên bản.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng cơ quan thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở, cơ quan thuộc Bộ, cơ quan thuộc cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện; Giám đốc Sở và cấp tương đương thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Tổng thanh tra.

Căn cứ xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng

 • Tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;
 • Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng không phù hợp với các tình tiết khách quan của nội dung vụ việc khiếu nại;
 • Vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục khi xác minh, kết luận và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;
 •  Có sai lầm nghiêm trọng về việc áp dụng chính sách, pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại;
 • Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng ban hành không đúng thẩm quyền.

Việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong cơ quan hành chính nhà nước đwocj quy định cụ thể tại Chương 2 Nghị định số 53/2005/NĐ-CP.

Thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm hành chính người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, nghị định này cũng quy định về thủ tục giải quyết tố cáo, việc tiếp công dân.

Nghị định 53/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 09/05/2005 và thay thế Nghị định số 67/1999/NĐ-CP, Nghị định số 62/2002/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 53/2005/NĐ-CP

2.527

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
53330