• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Nghị định 53/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về lĩnh vực thủy sản

Tải về Nghị định 53/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/06/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/07/2012   Số công báo: Từ số 413 đến số 414
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật thủy sản 2003, ngày 20/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

Theo đó:

Nghị định 53/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. Cụ thể là về thủ tục và trình tự cấp giấy phép và cơ quan cấp giấy phép.

Nghị định 53/2012/NĐ-CP bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 14/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

Nghị định 53/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 33/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển. Cụ thể về phân vùng khai thác thủy sản; Điều kiện khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam; Thủ tục và trình tự cấp phép cho tàu cá khai thác thủy sản.

Nghị định 53/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định 32/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 52/2010/NĐ-CP của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá.

Nghị định 53/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/8/2012.

Từ khóa: Nghị định 53/2012/NĐ-CP

1.584

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
141638