• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa chất phân bón và vật liệu nổ công nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

Nghị định 54/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/06/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/07/2012   Số công báo: Từ số 415 đến số 416
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2011, ngày 22/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp.

Theo đó, Nghị định 54/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp như sau:

- Thu hẹp nơi nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu, mua tiền chất thuốc nổ của tổ chức sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Chỉ nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu từ các doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

- Giảm thời gian xem xét cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép cho tổ chức đề nghị cấp phép từ không quá 7 ngày xuống còn không quá 5 ngày. 

- Không còn quy định về thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp như quy định cũ. 

- Quy định thời hạn của Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo thời hạn đề nghị trong hồ sơ nhưng không quá 06 tháng.

Bên cạnh đó Nghị định 54/2012/NĐ-CP thay đổi một trong các nội dung về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện hoạt động của Giấy chứng nhận, Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận, Giấy phép. Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh gồm đơn đề nghị và tài liệu chứng minh việc điều chỉnh một trong các nội dung về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện hoạt động.

Ngoài ra Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo thời hạn quy định tại Giấy phép.

Nghị định 54/2012/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2012.

Từ khóa: Nghị định 54/2012/NĐ-CP

937

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
141937