• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoa học và công nghệ


Văn bản pháp luật về Cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Nghị định 54/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về Nghị định 54/2016/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54/2016/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/06/2016   Số công báo: Từ số 399 đến số 400
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Theo đó:

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập sẽ có quyền tự chủ về tài chính, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý và sử dụng tài sản.

Để được giao quyền tự chủ, tổ chức khoa học và công nghệ công lập tiến hành thực hiện theo thủ tục:

Xây dựng phương án tự chủ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc quyền quản lý.
Các cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc phê duyệt phương án tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc quyền quản lý của mình trước ngày 01/7/2016.

Nghị định 54 còn quy định, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập được chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp ứng đầy đủ điều kiện. Trình tự, thủ tục chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập  thành công ty cổ phần như việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Nghị định 54/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016.

Từ khóa: Nghị định 54/2016/NĐ-CP

2.161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
314443