• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Lực lượng bảo vệ trên tàu

 

Nghị định 55/2006/NĐ-CP về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn,trang thiết bị, trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của lực l­ượng bảo vệ trên tàu hoả

Tải về Nghị định 55/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 55/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 31/05/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/06/2006   Số công báo: Từ số 13 đến số 14
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/05/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2006/NĐ-CP về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn,trang thiết bị, trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của lực l­ượng bảo vệ trên tàu hoả.

Theo đó, Lực lượng bảo vệ trên tàu hoả đ­ược tổ chức trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đ­ường sắt trên đường sắt quốc gia được tổ chức thành các Phòng, Ban, Đội, Tổ bảo vệ phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Lực lượng bảo vệ cấp nào thì chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu đơn vị cấp đó, đồng thời chịu sự chỉ đạo, h­ướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ của tổ chức bảo vệ cấp trên và hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan công an.

Nghị định 55/2006/NĐ-CP quy định, Lực l­ượng bảo vệ trên tàu hỏa có quyền kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cán bộ, nhân viên công tác trên tàu, ng­ười thuê vận tải, hành khách đi tàu chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn giao thông đ­ường sắt và nội quy đi tàu; Kiểm tra giấy tờ, ngư­ời, hàng hoá nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật; được quyền kiểm tra việc mang, sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên tàu; Sử dụng trang thiết bị, công cụ hỗ trợ để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, chống đối ngư­ời thi hành công vụ trên tàu theo quy định của pháp luật...

Ngoài ra Nghị định 55/2006/NĐ-CP quy định Cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác bảo vệ trên tàu hoả được hưởng các quyền lợi và chế độ, chính như: Được hưởng các quyền lợi, chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên bảo vệ; huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực công tác đang đảm nhận; trang bị các loại trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, trang phục, sao hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; Trong khi làm nhiệm vụ mà bị thương, hy sinh được áp dụng tiêu chuẩn xác nhận là thư­ơng binh, liệt sỹ và được hưởng chính sách như đối với thương binh, liệt sỹ.

Nghị định 55/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2006.

Từ khóa: Nghị định 55/2006/NĐ-CP

909

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
12284