• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác

Văn bản pháp luật về Tổ chức hoạt động của ngân hàng mô

 

Nghị định 56/2008/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Tải về Nghị định 56/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 56/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/04/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 11/05/2008   Số công báo: Từ số 263 đến số 264
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 56/2008/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Theo đó, Ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người là cơ sở y tế do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập;có nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô; cung ứng mô cho các cơ sở y tế hoặc cơ sở nghiên cứu, đào tạo y học và hợp tác quốc tế trong việc trao đổi mô.

Ngân hàng mô có tư cách pháp nhân và chỉ được hoạt động sau khi có giấy phép của Bộ Y tế.

Ngân hàng mô gồm 5 loại:

- Ngân hàng mô trực thuộc Bộ Y tế.

- Ngân hàng mô thuộc bệnh viện, viện, trường đại học y, dược trực thuộc Bộ Y tế hoặc thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế.

- Ngân hàng mô thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế.

- Ngân hàng mô tư nhân; ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục.

Ngân hàng mô được tiếp nhận mô từ 3 nguồn: Từ cơ sở y tế có chức năng lấy mô, bộ phận cơ thể người chuyển tới; Từ ngân hàng mô khác; Từ hợp tác hoặc viện trợ quốc tế.

Ngân hàng mô được tiếp nhận mô từ các cơ sở y tế chuyển đến sau khi đã kiểm tra các nội dung sau:

- Hồ sơ do cơ sở y tế đã lấy mô chuyển đến bao gồm các thông tin về tên người cho; ngày, giờ và nơi thực hiện lấy mô; tên của người trực tiếp lấy mô; loại mô và các thông tin y tế liên quan đến người hiến và mô đã lấy;

 Sự nguyên vẹn của hộp đựng mô, so sánh nội dung ghi trên nhãn hộp đựng mô với hồ sơ quy định tại điểm a khoản này.

Đối với mô từ các ngân hàng mô khác hoặc thông qua hoạt động hợp tác quốc tế hoặc có được từ nguồn viện trợ quốc tế thì NH mô cũng chỉ được tiếp nhận sau khi đã kiểm tra các nội dung nêu trên.

Mô phải được đóng góp ngay sau khi được lấy; được để trong hộp đựng mô vô trùng, được bảo quản bằng hóa chất hoặc dung dịch; được lưu giữ ở nhiệt độ thích hợp và không được phép mở cho đến khi được giao cho ngân hàng mô. Hộp đựng mô phải được dán nhãn có tên loại mô; mã số tên của người cho; tên, địa chỉ của cơ sở lấy mô và ngân hàng mô.

Mọi thông tin về nguồn gốc mô phải được mã hóa trên nguyên tắc vô danh; không ghi tên, tuổi, địa chỉ của người hiến; mỗi lần lấy mô của người hiến sẽ được cấp một mã xác định riêng.

Về Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Nghị định 56/2008/NĐ-CP xác định "Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người" là tổ chức sự nghiệp, có tổ chức mạng lưới, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng, trực thuộc Bộ Y tế.

Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có trách nhiệm tiếp nhận, lập danh sách người hiến, chỉ định ghép bộ phận cơ thể người theo quy định; thực hiện d9iều phối hoạt động ghép bộ phận cơ thể người trong toàn quốc theo các nguyên tắc quy định tại Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Ngân hàng mô có trách nhiệm thường xuyên thông báo số lượng, chủng loại mô hiện có với Trung tâm. Trung tâm căn cứ theo số lượng, chủng loại mô của các ngân hàng mô trên cả nước chịu trách nhiệm điều phối hoạt động trong việc cung cấp mô.

Nghị định 56/2008/NĐ-CP về tổ chức hoạt động Ngân hàng mô Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có hiệu lực từ 26/05/2008.

Từ khóa: Nghị định 56/2008/NĐ-CP

822

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
65374