• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh phí và lệ phí


 

Nghị định 57/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh phí và lệ phí

Tải về Nghị định 57/2002/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 57/2002/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/06/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/07/2002   Số công báo: Số 31
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 57/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh phí và lệ phí, trong đó bao gồm các quy định về thẩm quyền quy định về phí và lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí; tài chính, kế toán.

Danh mục phí, lệ phí chịu sự quản lý của Nghị định này được quy định chi tiết, ban hành kèm theo Nghị định 57/2002/NĐ-CP và áp dụng thống nhất trong cả nước, danh mục này không bao gồm các loại phí về bảo hiểm (như Phí bảo hiểm xã hội, Phí bảo hiểm y tế cũng như các loại phí bảo hiểm khác), Phí, nguyệt liễm, niên liễm thu theo điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, câu lạc bộ...

Chương III của Nghị định 57/2002/NĐ-CP là về các nguyên tắc xác định mức thu phí, lệ phí. Trong đó, đối với phí thì nguyên tắc đầu tiên là mức thu phí phải bảo đảm thu hồi vốn trong thời gian hợp lý, phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp. Đối với các dịch vụ do Nhà nước đầu tư thì mức thu phí còn phải bảo đảm thi hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước.

Đối với lệ phí thì mức thu được ấn định bằng một số tiền nhất định đối với từng công việc quản lý nhà nước được thu lệ phí, không nhằm mục đích bù đắp chi phí. Riêng với lệ phí trước bạ, mức thu được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản trước bạ.

Phần tiền phí, lệ phí sẽ để lại cho tổ chức thu để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí. Mức để lại được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số tiền phí, lệ phí thu được hàng năm. Cách tính tỷ lệ thực hiện theo quy định ở điều 12 Nghi định 57/2002.

Về vấn đề thuế đối với các khoản phí, lệ phí, điều 17 chương 4 Nghị định 57 quy định: các loại phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước thì không phải chịu thuế; Các loại phí không thuộc ngân sách nhà nước do các tổ chức, cá nhân thu sẽ phải chịu thuế theo quy định.

Việc tổ chức thực hiện đối với phí, lệ phí sau khi Nghị định 57/2002 có hiệu lực thực hiện như sau:

- Với các loại phí, lệ phí có tên trong Danh mục ban hành kèm theo Nghị định 57 và đã có văn bản hướng dẫn thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

- Các loại phí, lệ phí có tên trong Danh mục nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thì chưa thu.

- Các loại phí, lệ phí không có tên trong Danh mục không được phép thu. Cơ quan, đơn vị nào ban hành loại phí, lệ phí này phải tự ra văn bản quy định bãi bỏ và không hoàn trả các khoản phí, lệ phí đã thu nhưng bị bãi bỏ này.

- Tổ chức, cá nhân nào thu phí, lệ phí không có tên trong Danh mục hoặc ban hành phí, lệ phí không đúng thẩm quyền theo quy định sẽ bị là vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định tại Điều 34 Pháp lệnh phí và lệ phí.

Nghị định 57/2002/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2002.

Từ khóa: Nghị định 57/2002/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
49505