• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

 

Nghị định 57/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Tải về Nghị định 57/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 57/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/06/2014   Số công báo: Từ số 629 đến số 630
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Nghị định số 57/2014 ban hành kèm theo là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2014 và bãi bỏ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước nêu rõ những nội dung chính sau:

Tên gọi đầy đủ: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Tên giao dịch: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Tên giao dịch quốc tế: State Capital Investment Corporation;

Tên viết tắt: SCIC.

SCIC hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, với mục tiêu hoạt động là Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại SCIC và vốn của SCIC đầu tư tại doanh nghiệp khác, hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu nhà nước giao.SCIC có vốn điều lệ 50.000 tỷ đồng.

Ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là: Đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng; tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ; quản lý Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận theo quy định hiện hành.

Điều lệ cũng quy định về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với tổng công ty; phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với tổng công ty.

Bên cạnh đó, Điều lệ cũng quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nguyên tắc hoạt động của Kiểm soát viên. Theo đó, SCIC có 03 Kiểm soát viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 03 năm. Để được bổ nhiệm, Kiểm soát viên phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp; có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên, có khả năng thực hiện kiểm soát và kinh nghiệm nghề nghiệp về tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc kinh nghiệm về đầu tư, quản lý kinh doanh vốn từ 03 năm trở lên; có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt…

Từ khóa: Nghị định 57/2014/NĐ-CP

989

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235438