• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý và sử dụng con dấu


 

Nghị định 58/2001/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng con dấu

Tải về Nghị định 58/2001/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/2001/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/08/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/2001   Số công báo: Số 36
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/08/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2001/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng con dấu.

Theo Nghị định 58/2001/NĐ-CP con dấu được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức) và một số chức danh nhà nước. Con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước. Con dấu được quản lý theo quy định của Nghị định 58/2001/NĐ-CP.

Nội dung Nghị định 58/2001/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức được dùng con dấu; thẩm quyền quy định mẫu dấu, thủ tục khắc dấu, cấp phép khắc dấu và đăng ký mẫu dấu; khen thưởng và xử lý vi phạm.

Từ khóa: Nghị định 58/2001/NĐ-CP

4.994

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
48098