• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật


Văn bản pháp luật về Lĩnh vực giống cây trồng kiểm dịch bảo vệ thực vật

 

Nghị định 58/2002/NĐ-CP ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Tải về Nghị định 58/2002/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/2002/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/06/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/07/2002   Số công báo: Số 31
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 58/2002/NĐ-CP ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Ban hành kèm theo Nghị định 58/2002/NĐ-CP là 3 bộ điều lệ: Điều lệ bảo vệ thực vật; Điều lệ kiểm dịch thực vật; Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Điều lệ bảo vệ thực vật quy định về những tài nguyên thực vật phải được bảo vệ, những sinh vật gây hại; việc phòng, trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật.

Điều lệ kiểm dịch thực vật quy định những vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan kiểm dịch thực vật và chủ vật thể; những thủ tục kiểm dịch thực vật; về công tác kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, nội địa và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp xông hơi khử trùng.

Đều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật quy định những hành vi bị nghiêm cấm; việc sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo quản, dự trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng, đăng ký, kiểm định, khảo nghiệm và tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam.

Nghị định 58/2002/NĐ-CP có hiệu lực từ 18/06/2002.

Từ khóa: Nghị định 58/2002/NĐ-CP

1.256

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
49504