• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật dân quân tự vệ


 

Nghị định 58/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ

Tải về Nghị định 58/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/06/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/06/2010   Số công báo: Từ số 275 đến số 276
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 58/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ.

Theo quy định tại Nghị định 58/2010 này, tháng 4 hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, người chỉ huy đơn vị tự vệ nơi không có Ban Chỉ huy quân sự thực hiện việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; tổng hợp kết quả đăng ký, quản lý, tuyển chọn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Công dân trong độ tuổi quy định tại Điều 9 của Luật Dân quân tự vệ có trách nhiệm đăng ký tại cấp xã hoặc tại cơ quan, tổ chức. Theo đó, công dân được tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt được cấp Giấy chứng nhận dân quân tự vệ nòng cốt. Căn cứ vào dân số, địa bàn, bố trí dân cư, yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, tình hình an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương, cơ quan, tổ chức để xây dựng số lượng dân quân tự vệ hợp lý, nâng cao chất lượng tổng hợp.

Nghị định 58/2010 cũng quy định rõ về chế độ, chính sách và kinh phí bảo đảm đối với lực lượng dân quân tự vệ. Mức phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ được tính theo tháng, bằng hệ số mức lương tối thiểu chung của cán bộ công chức, cụ thể: tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng là 0,10; trung đội trưởng, thôn đội trưởng là 0,12; trung đội trưởng dân quân cơ động là 0,20; chỉ huy phó, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cấp xã là 0,22; chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã là 0,24. Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung của cán bộ công chức, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian giữ chức vụ chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã từ ngân sách nhà nước, chế độ công tác phí áp dụng như công chức cấp xã.

Nghị định 58/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/07/2010.

Từ khóa: Nghị định 58/2010/NĐ-CP

25.867

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
106576