• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ Ngoại giao

 

Nghị định 58/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Tải về Nghị định 58/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/06/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 58/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Theo quy định tại nghị định 58/2013/NĐ-CP, Bộ Ngoại giao là cơ quan của Chính phủ được giao thực hiện 28 nhiệm vụ, quyền hạn và có 32 tổ chức trực thuộc, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại, gồm: Công tác ngoại giao, biên giới, lãnh thổ quốc gia, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, quản lý các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và hoạt động của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao theo quy định của pháp luật.

Trong 32 tổ chức trực thuộc của Bộ Ngoại giao, có 25 tổ chức là tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 07 tổ chức còn lại là tổ chức trực thuộc Bộ Ngoại giao. Các quy định cụ thể khác về cơ cấu tổ chức cũng được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định 58/2013/NĐ-CP.

Nghị định 58/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/08/2013.

Từ khóa: Nghị định 58/2013/NĐ-CP

1.025

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
193433