• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ Nội vụ

 

Nghị định 58/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Tải về Nghị định 58/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/2014   Số công báo: Từ số 631 đến số 632
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 58/2014/NĐ-CP quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính;…

Theo đó, Nghị định số 58/2014 quy định Bộ Nội vụ có 24 đơn vị trực thuộc (tăng 01 đơn vị so với quy định hiện hành), gồm 18 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và 06 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ như: Học viện Hành chính Quốc gia; Viện Khoa học tổ chức Nhà nước; trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Công chức - Viên chức và trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức...

Nội dung chính của Nghị định số 58/2014 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội Vụ. Theo đó quy định về lĩnh vực lập pháp, Bộ Nội vụ trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ban hành thông tư; quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó. Về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước, Bộ Nội vụ trình Chính phủ đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội; Thẩm định các dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ.

Ngoài ra, Nghị định số 58/2014 cũng quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ trong quản lý thuộc chính quyền địa phương; địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính; quản lý biên chế; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;…

Nghị định số 58/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2014, thay thế Nghị định số 61/2012/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 58/2014/NĐ-CP

1.890

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235518