• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật


 

Nghị định 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tải về Nghị định 59/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 59/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/07/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/08/2012   Số công báo: Từ số 469 đến số 470
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/07/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật được Chính phủ ban hành theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Theo đó Nghị định 59/2012/NĐ-CP quy định về nội dung, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải đảm bảo nguyên tắc: Khách quan, công khai, minh bạch; Thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; Kết hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định; Huy động sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân.

Về nội dung, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, gồm: Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; Tình hình tuân thủ pháp luật.

Nghị định 59/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2012. 

Từ khóa: Nghị định 59/2012/NĐ-CP

5.511

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
144158