• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Nghị định 59/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng

Tải về Nghị định 59/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 59/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/08/2013   Số công báo: Từ số 473 đến số 474
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/06/2013, Chính phủ ban hành nghị định 59/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng.

Với 9 chương, 65 điều, Nghị định 59/2013/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng về các hành vi tham nhũng; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích khác và việc bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng; chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng; chế độ kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tố cáo hành vi tham nhũng; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và một số quy định khác của Luật phòng, chống tham nhũng.

Về cơ bản, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 tiếp tục kế thừa các quy định của Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006, đặc biệt là về những quy định chung; chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và một số quy định khác. Những điểm mới của Nghị định số 59/2013/NĐ-CP tập trung vào một số nội dung sau: Sửa đổi, bổ sung các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Quy định về việc tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, Sửa đổi, bổ sung các quy định về kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Sửa đổi, bổ sung các quy định về tố cáo hành vi tham nhũng…

Nghị định 59/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/07/2013.

Từ khóa: Nghị định 59/2013/NĐ-CP

12.054

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
194652