• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước

Tải về Nghị định 60/2003/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 60/2003/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/06/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/2003   Số công báo: Từ số 67 đến số 68
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/06/2003, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị định 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước về lập dự toán, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán Ngân sách nhà nước. Việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước đối với một số lĩnh vực quốc phòng, an ninh; cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

 Trong đó, ngân sách bao gồm: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương với nguồn thu và nhiệm vụ chi được quy định một cách chi tiết.

Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, Nghị định 60/2003/NĐ-CP đưa ra căn cứ để lập dự toán ngân sách hàng năm như sau: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, địa phương; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu và mức bổ sung cân đối của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới đã được quy định; Chính sách, chế độ thu ngân sách; định mức phân bổ ngân sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Số kiểm tra về dự toán thu, chi ngân sách nhà cũng như tình hình thực hiện ngân sách các năm trước.

Dự toán ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ ngân sách trung ương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi trình Quốc hội phải kèm theo các tài liệu cần thiết .

Trường hợp dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương chưa được Quốc hội quyết định, Chính phủ lập lại dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương trình Quốc hội vào thời gian do Quốc hội quyết định.

Nghị định 60/2003/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2004.

Từ khóa: Nghị định 60/2003/NĐ-CP

13.418

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
51008