• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Nghị định 60/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 60/2018/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/05/2018   Số công báo: Từ số 555 đến số 556
Lĩnh vực: Thống kê   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 60/2018/NĐ-CP ban hành ngày 20/4/2018 quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

 

Theo đó, chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia đối với các Bộ, ngành và cơ quan tổ chức khác được quy định như sau:

 • Báo cáo thống kê tháng tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đến hết ngày cuối cùng của tháng;

 • Báo cáo thống kê quý tính từ ngày 01 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo đến hết ngày cuối cùng của tháng thứ ba của kỳ báo cáo thống kê;

 • Báo cáo thống kê 6 tháng tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6;

 • Báo cáo thống kê năm tính từ 01/01 đến hết ngày 31/12. Đối với ngành Giáo dục báo cáo năm được tính theo năm học;

 • Báo cáo đột xuất khi có sự việc bất ngờ như thiên tai, lũ lụt…

Ngoài ra, đính kèm Nghị định 60/2018/NĐ-CP còn có Danh mục biểu mẫu báo cáo (Phụ lục I), Biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo đối với từng bộ, ngành (Phụ lục II).

Xem thêm tại Nghị định 60/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/06/2018, thay thế Quyết định 15/2014/QĐ-TTg.

Từ khóa: Nghị định 60/2018/NĐ-CP

370

Thành viên
Đăng nhập bằng Google