• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


 

Nghị định 61/2000/NĐ-CP thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo

Tải về Nghị định 61/2000/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61/2000/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 30/10/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/11/2000   Số công báo: Số 44
Lĩnh vực: Thi hành án   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/10/2000, Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2000/NĐ-CP thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo.

Theo Nghị định 61/2000/NĐ-CP việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo nhằm tạo điều kiện cho người được hưởng án treo làm ăn, sinh sống và chứng tỏ sự hối cải, hoàn lương của mình ngay trong môi trường xã hội bình thường, dưới sự giám sát, giáo dục của cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội, cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người được hưởng án treo làm việc, công tác, học tập hoặc cư trú (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục) và gia đình của người đó. Người được hưởng án treo phải chịu thử thách dưới sự giám sát, giáo dục của cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục và gia đình của người đó.

Khi người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ, thì được Tòa án xét rút ngắn thời gian thử thách theo quy định tại khoản 4 Điều 60 của Bộ Luật Hình sự.

Nội dung Nghị định 61/2000/NĐ-CP quy định nghĩa vụ và quyền của người được hưởng án treo; trách nhiệm và quyền của cơ quan, tổ chức và gia đình trong việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

Từ khóa: Nghị định 61/2000/NĐ-CP

3.824

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
46913