• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Cơ chế đặc thù

 

Nghị định 61/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 124/2004/NĐ-CP về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Nghị định 61/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/07/2014   Số công báo: Từ số 641 đến số 642
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 61/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 124/2004/NĐ-CP về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành ngày 19/06/2014.

Theo đó, nghị định 61/2014 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Nghị định 124/2004, cụ thể quy định ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho TP tương ứng 70% tổng số tăng thu ngân sách trung ương so với dự toán đã được Thủ tướng giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương, ngân sách TP còn lại và các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%. Tuy nhiên tổng số bổ sung có mục tiêu không vượt quá tổng số tăng thu ngân sách trung ương so với dự toán đối với các khoản thu.

Bên cạnh đó, nghị định 61/2014 cũng sửa đổi Khoản 3, bổ sung thêm Khoản 4 Điều 5 Nghị định 124/2004, theo đó  quy định Tổng dư nợ các nguồn vốn huy động cho đầu tư các dự án, công trình thuộc nhiệm vụ đầu tư từ ngân sách thành phố không vượt quá 150% tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách thành phố theo dự toán Hội đồng nhân dân thành phố quyết định hàng năm, tăng hơn so với quy định cũ là 100%.

Ngoài ra, nghị định 61/2014  cũng quy định các khoản vay để đầu tư vào dự án có khả năng hoàn vốn, các khoản vay lại từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ được quản lý, sử dụng theo quy định về quản lý nợ công.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/08/2014.

Từ khóa: Nghị định 61/2014/NĐ-CP

381

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236136