• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


Văn bản pháp luật về Luật di sản văn hóa

Văn bản pháp luật về Nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú

 

Nghị định 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Tải về Nghị định 62/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 62/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/07/2014   Số công báo: Từ số 651 đến số 652
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng 2003, sửa đổi năm 2005 và năm 2013, ngày 25/06/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Đối tượng áp dụng

Cụ thể, Nghị định này quy định về tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho người đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; Ngữ văn dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Lễ hội truyền thống; Tri thức dân gian.

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”

Để được xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, nghệ nhân phải có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật;

Có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

Theo đó, đối với xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, nghệ nhân đó phải có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên, đối với danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, ngoài việc có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, Nghị định 62/2014 quy định Nghệ nhân đó phải có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

Ban hành theo nghị định này là bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”; “Nghệ nhân ưu tú”. Bên cạnh đó, cũng ban hành kèm theo là các mẫu đơn thủ tục hành chính khác liên quan.

Nghị định 62/2014/NĐ-CP này có hiệu lực từ ngày 07/08/2014.

Từ khóa: Nghị định 62/2014/NĐ-CP

3.172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237132