• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Cơ quan thuộc Chính phủ

 

Nghị định 63/2009/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định 30/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ

Tải về Nghị định 63/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 63/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/07/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/08/2009   Số công báo: Từ số 377 đến số 378
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/07/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2009/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định 30/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ. 

Theo đó, kể từ ngày 20/09/2009 (tức là ngày Nghị định 63/2009/NĐ-CP có hiệu lực), Nghị định số 30/2003/NĐ-CP sẽ bị bãi bỏ. 

Các cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của mình theo quy định tại Nghị định của Chính phủ đối với từng cơ quan đó; chịu sự quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ tương ứng về ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. 

Nghị định 63/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/09/2009.

Từ khóa: Nghị định 63/2009/NĐ-CP

294

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
92193