• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ Y tế

Văn bản pháp luật về Hội đồng Giám định y khoa

 

Nghị định 63/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Tải về Nghị định 63/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 63/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/08/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/09/2012   Số công báo: Từ số 587 đến số 588
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/08/2012 Chính phủ ban hành Nghị định 63/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Về vị trí chức năng, Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Nghị định 63/2012/NĐ-CP quy định Bộ Y tế thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Y tế có 24 đơn vị trực thuộc là: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng; Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế; Vụ Bảo hiểm y tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục Y tế dự phòng; Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Cục An toàn thực phẩm; Cục Quản lý Môi trường y tế; Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục Quản lý Dược; Cục Công nghệ thông tin; Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Viện Chiến lược và Chính sách y tế; Báo Sức khỏe và Đời sống; Tạp chí Y học thực hành và Tạp chí Dược học.

Nghị định 63/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2012.

Từ khóa: Nghị định 63/2012/NĐ-CP

5.455

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
146851