• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng

 

Nghị định 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013

Tải về Nghị định 65/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 65/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/07/2014   Số công báo: Từ số 677 đến số 678
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng năm sửa đổi 2013.

Một nội dung đáng chú ý của Nghị định 65/2014 này đó là quy định nguyên tắc  khen thưởng đối với nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng có quá trình cống hiến được giảm 03 năm so với quy định chung. Đối với khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, khi có nhiều cá nhân, tập thể cũng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ và tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

Bên cạnh đó, Nghị định 65/2014 cũng thay đổi một số tiêu chí để xét tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; Bằng khen và danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến... Cụ thể, công nhân, nông dân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có 07 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích, có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề hoặc có phát minh, sáng chế, sáng kiến hay mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 07 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động sẽ được xét tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

Nghị định cũng quy định về danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”, theo đó cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/08/2014.

Từ khóa: Nghị định 65/2014/NĐ-CP

10.690

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
238029