• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật tương trợ tư pháp

 

Nghị định 66/2008/NĐ-CP về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Tải về Nghị định 66/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/05/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/06/2008   Số công báo: Từ số 335 đến số 336
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

ghị định 66/2008/NĐ-CP quy định hình thức, nội dung hỗ trợ pháp lý, điều kiện bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Bộ) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Mục tiêu của chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp.

Việc hỗ trợ pháp lý cho DN thực hiện theo 3 nguyên tắc:

- Thực hiện đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

- Việc hỗ trợ pháp lý được thực hiện bằng các hình thức phù hợp, căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, của từng vùng, ngành, lĩnh vực và nhu cầu của từng đối tượng được hỗ trợ.

- Hoạt động hỗ trợ pháp lý phải có sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

Kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách các Bộ, UBND cấp tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản khác có liên quan.

Bên cạnh việc hỗ trợ pháp lý, Nghị định 66/2008 cũng quy định doanh nghiệp phải có 2 trách nhiệm:

- Chủ động tìm hiểu pháp luật, bố trí cán bộ phụ trách công tác pháp chế doanh nghiệp hoặc thuê luật sư tư vấn để giúp doanh nghiệp thực thi pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý theo quy định.

Nghị định 66/2008/NĐ-CP về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có hiệu lực từ 20/06/2008.

Từ khóa: Nghị định 66/2008/NĐ-CP

2.444

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
66454