• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

 

Nghị định 66/2011/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước

Tải về Nghị định 66/2011/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/2011/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/08/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/08/2011   Số công báo: Từ số 449 đến số 450
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 66/2011/NĐ-CP áp dụng Luật Cán bộ công chức.

Nội dung Nghị định 66 quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển người quản lý doanh nghiệp; cử người đại diện, theo đó tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm: Đạt tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và của cơ quan có thẩm quyền; Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có bản kê khai tài sản theo quy định; trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;… Thời hạn bổ nhiệm không quá 05 năm; đối với chức danh kiểm soát viên, thời hạn bổ nhiệm không quá 03 năm.

Người đại diện phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh được cử làm đại diện; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật;…

Nghị định 66/2011 cũng quy định về việc đánh giá người quản lý doanh nghiệp và người đại diện được thực hiện vào thời gian cuối năm hoặc khi thực hiện quy trình, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử người đại diện, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật. Bên cạnh đó cũng quy định bồi dưỡng kiến thức đối với người quản lý doanh nghiệp và người đại diện, theo đó việc bồi dưỡng phải căn cứ vị trí, tiêu chuẩn của chức vụ, chức danh của người quản lý doanh nghiệp và của người đại diện và theo nhu cầu quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/09/2011.

Từ khóa: Nghị định 66/2011/NĐ-CP

1.603

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
127263