• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng


Nghị định 66/2015/NĐ-CP quy định về Nhà chức trách hàng không

Tải về Nghị định 66/2015/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/08/2015   Số công báo: Từ số 949 đến số 950
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, ngày 12/8/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2015/NĐ-CP quy định về Nhà chức trách hàng không.

Nghị định gồm 4 chương, 17 điều quy định về cơ quan thực hiện chức năng Nhà chức trách hàng không; nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện bảo đảm hoạt động của Nhà chức trách hàng không. Cụ thể:

Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ GTVT là Nhà chức trách hàng không, trực tiếp thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà chức trách hàng không theo quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên.

Theo đó, Nhà chức trách hàng không đảm nhận những nhiệm vụ sau:

- Ban hành chỉ thị, huấn lệnh và thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong hoạt động hàng không dân dụng.

- Giám sát hoạt động hàng không dân dụng.

- Cấp, phê chuẩn, công nhận giấy phép, giấy chứng nhận, năng định, tài liệu khai thác chuyên ngành hàng không dân dụng.

- Tổ chức, vận hành và chỉ đạo hệ thống giám sát, quản lý an toàn hàng không, an ninh hàng không.

- Tìm kiếm cứu nạn hàng không, khẩn nguy sân bay.

-Thiết lập hệ thống báo cáo sự cố, tai nạn hàng không trong ngành hàng không; tổng hợp, phân tích báo cáo và đánh giá sự cố, tai nạn hàng không cùng một sô công việc khác để đảm bảo an toàn hàng không.

- Thực hiện chuyến bay chuyên cơ.

- Ban hành, công nhận áp dụng quy trình, tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành hàng không dân dụng.

- Công bố, phát hành, tiếp nhận, xử lý thông tin và thông báo liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng.

- Thanh tra chuyên ngành hàng không.

Để đảm bảo thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn nói trên, Nhà chức trách hàng không được bảo đảm về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, kinh phí, nhân sự; được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà chức trách hàng không, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.

Đồng thời, Nhà chức trách hàng không được sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức nước ngoài; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực giám sát an ninh hàng không, an toàn hàng không và đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không theo quy định của pháp luật.

Nghị định 66/2015/NĐ-CP quy định về Nhà chức trách hàng không có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2015 và bãi bỏ các quy định trước đây trái với nội dung quy định tại Nghị định này.

Từ khóa: Nghị định 66/2015/NĐ-CP

962

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286298